factoring

Кредитування

Класичне фінансування на визначений строк зі сплатою процентів за користування кредитними коштами. Кошти надаються фізичним особам на споживчі потреби та юридичним особам на поповнення обігових коштів або інвестиційні потреби

Послуги факторингу

Різновид фінансування обігової діяльності підприємства під відступлення дебіторської заборгованості. Родео Капітал пропонує класичний торговий факторинг та факторинг з регресом

Фінансові гарантії

Полягає у наданні гарантії щодо зобов’язань клієнта. Клієнт має змогу отримати відтермінування платежу або товарний кредит під фінансове забезпечення Родео Капітал

Фінансовий лізинг

Цільове фінансування підприємства на придбання основних фондів. Родео Капітал фінансує придбання сільськогосподарської техніки, траснпортних засобів, спецтехніки, обладнання та нерухомості

1

1

factoring

Регуляторна інформація

Регуляторна інформація

Товариство з обмеженою відповідальністю "РОДЕО КАПІТАЛ"

Код за ЄДРПОУ 37769432

Місцезнаходження: 01042, Київ, вул. Філатова Академіка, буд. 10А, оф. 2/1

Розмір статутного капіталу: 5 000 000 грн.

Керівник: Лисенко Максим Сергійович

Ліцензії на провадження діяльності на ринку фінансових послуг:

 • Надання коштів в позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту
 • Надання послуг з факторингу
 • Надання гарантій
 • Фінансовий лізинг

Відомості про власника істотної участі

ПІБ: Лисенко Максим Сергійович

ІПН: 3107814637

Країна:Україна

Пряма участь: 100%

1

1

Фінансові послуги

Факторинг

Родео Капітал надає послуги факторингу для корпоративних клієнтів. Суть послуги полягає у наданні фінансування під відступлення права грошової вимоги до контрагента. Фінансування надається за плату (комісійна винагорода), а також з дисконтом до суми заборгованості. Розмір дисконту залежить від кредитоспроможності боржника, щодо якого відступається заборгованість

Родео Капітал надає послуги як класичного торгового факторингу, так і послуги з факторингу проблемної заборгованості (простроченої комерційної заборгованості та кредитних зобов’язань, що не обслуговуються)

Родео Капітал надає послуги факторингу як резидентам, так і нерезидентам (за договором міжнародного факторингу)

Ознайомитись з правилами надання фінансової послуги можна тут

Комерційні умови

 • Комісійна винагорода фактора – не більше 10% від суми фінансування
 • Розмір дисконту – від 1% до 99% (встановлюється індивідуально)
 • Регрес – в окремих випадках факторинг надається з регресом (у випадку порушення боржником терміну сплати заборгованості фактор має право звернутися із вимогою до клієнта)
finance

Ознайомитись з правилами надання фінансової послуги можна тут

Фінансовий лізинг

Родео Капітал надає послуги фінансового лізингу для юридчних та фізичних осіб. Фінансовий лізинг – це цільове фінансування підприємства на придбання основних фондів. МИ надаємо кошти на придбання сільськогосподарської техніки, траснпортних засобів, спецтехніки, обладнання та нерухомості. На період лізингу об’єкт лізингу лишається у власності Родео Капітал. Клієнт може викупити об’єкт лізингу по закінченні строку лізингу

Комерційні умови

 • Строк лізингу – від 12 до 60 місяців
 • Авансовий платіж – від 20 % вартості майна
 • Ставка лізингових процентів – не більше 36% річних
 • Комісійна винагорода – 1 % від суми фінансування (без урахування авансового платежу)

Ознайомитись з правилами надання фінансової послуги можна тут

bg-garant-mob

Надання гарантій

Родео Капітал надає фінансові гарантії юридчним особам. Суть послуги полягає у наданні фінансового запевнення Родео Капітал контрагентам клієнта. Тобто, у випадку не виконання клієнтом фінансових зобов’язань перед своїми контрагентами, такі фінансові зобов’язання будуть виконані Родео Капітал

Різновиди фінансових гарантіий від Родео Капітал:
– гарантія оплати або виконання поставки за договором купівлі-продажу (поставки);
– гарантія оплати або надання послуги (виконання робіт) за договором про надання послуг (про виконання робіт);
– тендерна гарантія (фінансове забезпечення виконання умов конкурсних торгів);
– гарантія за договором кредиту (позики)

Комерційні умови

 • Максимальна сума гарантії залежить від умов гарантованої угоди та фінансового стану її сторін
 • Максимальний строк дії гарантії (поручительства) – 360 днів
 • Комісійна винагорода – не більше 10% від суми гарантії (поручительства)
 • Забезпечення – не вимагається
bg-garant

Ознайомитись з правилами надання фінансової послуги можна тут

Ознайомитись з правилами надання фінансової послуги можна тут

Кредитування

Родео Капітал надає грошові кошти у позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Позичальниками можуть будти як юридичні, так і фізичні особи. Для отримання коштів у позику потрібно надати вичерпний перелік документів та відомостей, необхідних для оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника, а також його ділової репутації. Кошти надаються на чітко визначений в договорі строк, під заставу або без неї (бланкова позика) та під фіксовану процентну ставку

Ознайомитись з правилами надання фінансової послуги можна тут

Комерційні умови

для фізичних осіб

 • Максимальна сума до 400 000 грн
 • Строк до 12 місяців
 • Цільове використання – на споживчі потреби
 • Процентна ставка не більше 0,2% в день (або 73% річних / 73,2% річних для високосного року)

для юридичних осіб

 • Строк від 1 до 60 місяців
 • Цільове використання – на поповнення обігових коштів
 • Процентна ставка не нижче ставки рефінансування НБУ + 2 п.п.

Ознайомитись з правилами надання фінансової послуги можна тут

girl
girl

Напишіть нам запит

Контакти

Україна, 01042, місто Київ, вул.Філатова Академіка, будинок 10А, офіс 2/1